KVARKEN PORTS Umeå

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godsvolym på 2,3 miljoner ton. Hälften av godset är skogsprodukter såsom kraftliner och trävaror. Övrigt gods är olja, foder och projekttransporter, som t.ex. vindkraftskomponenter. Hamnens containervolymer ökar stadigt, för närvarande hanteras ca 30 000 TEU årligen. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet och har goda förbindelser till Finland, kontinenten och Storbritannien. Kvarken Ports Umeå är en året-runt hamn med goda förutsättningar för vinterperioden.

tekniska fakta

 

Farled

Maximalt djupgående 10,2 meter.

Kajer

RoRo, LoLo, olje-, bulk-, container- och passagerarkajer.

Kajernas totallängd uppgår till 1276 meter, fördelat på totalt 14 kajplatser med 5,8-11,0 meters djupgående.

Lagring

Inom hamnområdet finns magasinslokaler på totalt 100 000 m².

Upplagsytor
Utelagringsytorna uppgår till 100 000 m². 

Järnvägsspår
Totallängd 12500m (varav 4500m är elektrifierat).

Läs mer i järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)

Kranar

Antal

Lyftkapacitet

Övrigt

1

125 ton

Mobil: Krok, container

1

100 ton

Mobil: Krok, container

2

36 ton

Mobila: Krok, skopa, grip

2

10 ton

Mobila vikarmskranar: Krok, skopa, grip

 

Karta Umeå hamn

hamnområdet i holmsund, umeå

Karta över anläggningar och företag på Umeå hamnområde.

Klicka för större karta

 

stuveri- och speditionstjänster

SCA Logistics

Skeppsklarering och spedition

AF Shipping

 

Sjömanshemmet, Seaman's home
Inom hamnområdet finns Sjömanshemmet dit sjömän kan vända sig när de ligger i land för att koppla av, ta en kopp kaffe och träffa kollegor. Det anordnas även aktiviteter av olika slag.

Sjömanshemmet i Holmsund, som drivs av Föreningen sjömännens vänner, är ett av få som finns kvar i landet. Det startade sin verksamhet 1929. 

Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us