Kvarken Ports styrelse

Gunnar Dahlberg, ordförande
Ombudsman, SEKO, service- och kommunikationsfacket
gunnar.dahlberg@seko.se

Lennart Pettersson,
Konsult, C L Pettersson Ab

Ulrika Sundin Bonnedahl
Koncernjurist, Umeå Kommunföretag AB
ulrika.sundin.bonnedahl@umea.se

Joakim Strand
Stadsfullmäktigeordförande, Vasa
joakim.strand@upcode.fi

Mattias Larsson
Gruppledare, Centerpartiet i Umeå
mattias.larsson@umea.se

Juha Häkkinen
Verkställande direktör, Österbottens handelskammare
juha.hakkinen@kauppakamari.fi

Riitta Björkenheim
Logistikexpert VASEK – Vasaregionens Utveckling AB
riitta.bjorkenheim@vasek.fi

Markku Järvelä 
Teknisk direktör, Vasa stad 
markku.jarvela@vaasa.fi  

Mats Nilsson 
Personalens representant, Umeå

Jan-Peter Viklund
Personalens representant, Vasa                                                 

UMEÅ KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Umeå hamn
913 32 Holmsund
+46 (0)90163280
+46 (0)-163289

Vasa KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Skeppsredaregatan 3
651 70 Vasa
+358 (0)40 124 4502

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us