News

  • Utökad magasinskapacitet i Vasa

    2018-01-18 Hamnoperatören Blomberg Stevedoring har investerat i ett nytt magasin för bulkvaror. Magasinet som har en yta på 3 600 m² kommer främst att användas till lagring av spannmål. Hamnen i Vasa hanterar ca 220 000 ton foder och spannmål årligen. 

    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us