News

  • fördubblad krankapacitet för containers

    2016-06-21 Vi har investerat 27 miljoner kronor i en ny mobil kran, som tagits i bruk i juni. Den nya kranen är av modellen Terex Gottwald GHMK 6507 och har en lyftkapacitet på 125 ton. 

    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us