News

  • ETT FINT FÖRSTA VERKSAMHETSÅR

    2016-04-18 Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag, Kvarken Ports Ltd, gjorde under sitt första verksamhetsår ett gott resultat både ekonomiskt och volymmässigt.


    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us