News

  • Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

    2016-02-16 Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Midway Alignment nådde en viktig milstolpe i om att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

    Läs mer
  • ny försäljnings- och Marknadsföringschef

    2016-02-16 Markus Rönnblom har utnämnts till försäljnings- och marknadsföringschef för Kvarken Ports Ltd fr.o.m. 1.1.2016.

    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us