News

  • Nu har vi startat

    2015-01-02 Igår, 1 januari 2015, gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB - ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd. Den utökade samverkan ska bidra till att effektivisera och stärka affärsutvecklingen för hamnarna och stärka transportstråken i regionen.

    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us