News

  • Matti Esko ny VD för Kvarkenhamnar

    2014-09-18 Matti Esko har valts till VD för det nya bolaget Kvarkenhamnar AB. Esko arbetade tidigare som VD för det internationella transportföretaget Euroports Finland. Esko har en gedigen erfarenhet från hamn - och logistiksektorn och ser stor potential i det nya bolaget. - Jag ser fram emot ett spännande och utmanande uppdrag, när vi nu skapar ett hamnbolag över landsgränserna. Vårt mål är att Kvarkenhamnar ska bli en ledande hamn när det gäller marknadsposition, kvalitet, miljö och utvecklingskraft i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. En av flera viktiga uppgifter blir att säkerställa en fortsatt stabil och attraktiv färjetrafik mellan Umeå och Vasa.

    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us