News

  • PRESSMEDDELANDE Vasa stad 2014-03-19

    2014-03-19 En arbetsgrupp med deltagare från Umeå och Vasa har utrett hur man kan utveckla hamnarna efter att Vasa stad måste bolagisera sin hamnverksamhet senast  1 Januari 2015 på grund av en ändring i kommunallagstiftningen.Traditionellt har transportrutterna i Norden ritats i nord – sydlig sträckning. Det finns för närvarande många orsaker att tro att framtida transportstråk alltmer börjar söka sig i väst- östlig sträckning. På EU-nivå har etablerats olika samarbetsformer under benämningar som Midway Alignment of the Bothnian Corridor, Comprehensive Port och Ten T- nätverk.

    Läs mer

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us