Rekord för virkesexporten

12/15/2017

Den största enskilda lasten av virke från Umeå skeppas ut i veckan. M/V African Piper, med destination Alexandria i Egypten, lastas med ca 45 000 m³ virke, vilket motsvarar ca 750 lastilar med släp. Virket levereras från Västerbottens sågverk men även från sågverk i Örnsköldsvik och Norrbotten.

Rekordlasten får symbolisera den ökade virkesexporten, som i Umeå under årets elva första månader ökat med 16 % jämfört med motsvarande period 2017 och beräknas bli 20 % för hela 2017. Kvarken Ports räknar med en fortsatt ökning för exporten av sågat virke under kommande år.

Tillväxten baserar sig på ökad efterfrågan på bland annat den nordafrikanska marknaden men även på den goda service hamnen i Umeå kan erbjuda kunderna i form av bland annat lagringsytor och hanteringskapacitet. Framförallt är tillväxten ett resultat av det goda samarbetet mellan stuveribolaget SCA Logistics, fartygsagenten AF Shipping, rederier och Kvarken Ports.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us