ABB OCH KVARKEN PORTS I SAMARBETE

12/15/2017

ABB och hamnen i Vasa har erfarenhet av samarbete kring undervattenstestning av transformatorer, och i år slöts ett nytt långt avtal för ett testområde. Hamnen erbjuder förutom lämpligt testområde i hamnbassängen även en bevakad, avskild miljö samt tillgång till lyftkapacitet.

I november utfördes den första testperioden i hamnbassängen av den nya modellen.

ABB:s pressmeddelande inklusive video i länken.

http://new.abb.com/news/detail/2811/subsea-variable-speed-drive-successfully-tested-under-water

 

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us