Kvarkenregionen väl representerat på Transport Logistic-mässan

5/23/2017

Kvarken Ports, Wasaline, NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam monter på Transport Logistic-mässan i München 9–12 maj 2017. Montern är en egen ö i Finlands hamnars monter, och där marknadsförs gränsöverskridande samarbete, både det som åstadkommits och framtida utvecklingsarbete.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us