Första leveransen till Finlands största vindkraftspark

5/23/2017

Idag inleddes lossningen av komponenter för vindkraftsparken i Ömossa. M/v Amke var lastad med rör, vilka kommer att mellanlagras i hamnen i Vasa för att sedan transporteras vidare till Ömossa. Vindkraftsparken i Ömossa kommer att bestå av 34 kraftverk och blir Finlands största.

Komponenterna, dvs. rör och vingar, kommer via hamnen i Vasa under sommaren. Kvarken Ports och Blomberg Stevedoring har gedigen erfarenhet av motsvarande hantering från tidigare projekt. I hamnen finns två mobila kranar, med en lyftkapacitet på 200 ton samt gott om lagringsområden, även för ett projekt av denna omfattning.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us