Sågverken besökte Kvarken Ports Umeå

5/4/2017

Onsdagen 3 maj ordnade Kvarken Ports en sågverksdag med inbjudna gäster från de lokala sågverken. Eventet förde samman industrin och företagen verksamma i hamnen.

Dagen inleddes med företagspresentationer av Kvarken Ports, SCA Logistics, AF Shipping och Wasaline, med fokus på framtiden och kommande investeringar. Fotbollstränaren Andrée Jeglertz talade om ledarskap, bland annat om skillnaderna i svenskt och finskt ledarskap.

Efteråt ordnades en rundtur i hamnen där sågverksrepresentanterna fick följa med den operativa verksamheten, bland annat lastningen av containerfartyget SCA Munksund. Därtill fick gästerna bekanta sig med planerna för utvidgningen av hamnen samt även möjlighet att räkna in sina egna och konkurrenternas träpaket. Dagen avslutades med gemensam middag, trevlig samvaro och intressanta diskussioner.

Tack till alla gäster och samarbetspartners för en mycket givande och trevlig dag! Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us