Välkommen att besöka oss på Transport Logistic-mässan!

4/12/2017

Transport Logistic-mässan i München är världens ledande mässa för logistik och Supply Chain Management.

På mässan kan man bekanta sig med transport- och speditionstjänster samt IT-lösningar och teknisk utrustning för godshantering.

Antalet besökare och utställare ökar kontinuerligt samtidigt som mässan blir alltmer internationell. År 2015 besöktes mässan av 55 438 besökare och antalet utställare var 2050, från 62 länder.

Kvarken Ports ställer ut tillsammans med E12 Atlantica Transport och Wasaline.

Välkommen att besöka oss i vår monter B3 321/422!

För mer information om mässan: www.transportlogistic.de


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us