Tillväxt och investeringar

3/20/2017

Kvarken Ports andra verksamhetsår präglas av tillväxt, stabilitet och investeringar. Den totala godsmängden uppgick till 3,6 miljoner ton, vilket är ca 5 % mer än under 2015.

”Under 2016 har integreringen mellan hamnarna förts i mål. Samarbetet mellan hamnarna, och med ägarna Umeå kommun och Vasa stad fungerar fint. Vi har under föregående år påbörjat de konkreta investeringarna och under 2017 kommer vi att fokusera på planeringen av de stora infrastruktursatsningar vi har framför oss”, konstaterar VD Matti Esko.

Godsvolymerna för Umeå ligger stabilt på 2,2 miljoner ton, största delen består av export av trävaror och kraftliner. Importen består av flytande och torr bulk, såsom bränslen och fodervaror. Containervolymerna fortsatte att öka under 2016 och nådde det nya rekordet 29 000 TEU. Hamnen hanterade även ett flertal projektlaster. Kvarken Ports investerade under 2016 i en ny kran med en lyftkapacitet på 125 ton för att kunna möta den ökande containeriseringen och kommande projekttransporter.

Hamnen i Vasa hanterade 1,4 miljoner ton, vilket är 16 % mer än under 2015. Den största ökningen kommer av ökade bulkvolymer, främst kol, men även andelen projektlaster har ökat. Under 2016 invigde logistikkoncernen Backman-Trummer sin nya terminal i hamnen och tågspåret från centrum till hamnområdet rustades upp, två faktorer som ökar hamnens konkurrensförmåga framöver. Under år planeras fler magasin på och intill hamnområdet.

”Vi räknar med fortsatt tillväxt under innevarande år. Vi tror på en ökning i bulksegmenten i båda hamnarna samt även på ett ökat antal projektlaster med anknytning till vindkraft och till den lokala industrin. Året har börjat positivt med nya affärer i Umeå, och för Vasas del jobbar vi för en etablering av en regelbunden fraktlinje till Europa”, säger försäljnings- och marknadsföringschef Markus Rönnblom.

Passagerarterminalen i Vasa hamn har renoverats och både Wasaline och Kvarken Ports har tagit i bruk nyrenoverade, ändamålsenliga utrymmen. Passagerartrafiken över Kvarken fortsätter öka och uppnådde 184 144 passagerare år 2016, en ökning på hela 9,2 %.

Båda hamnarna förbereder sig på ökade frakt- och passagerarvolymer. I Umeå pågår planeringen av det nya containerhanteringsområdet och containerkajen samt av det nya bulkområdet och i Vasa planeras en förlängning av kaj och förnyande av kajplatser.

Tilläggsinformation:

Matti Esko, VD

Tfn +358 40 580 1860

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us