EnergyWeek 2017 är här! Träffa oss på mässan!

3/14/2017

Energy Week, det internationella evenemanget inom energiteknologibranschen, ordnas i Vasa 20–24.3.2017.

Kvarken Ports, tillsammans med E12 Atlantica Transport och Vasa stads enhet för logistikutveckling, ställer ut på mässan 21-23.3. Välkommen att besöka vår monter!

Vaasa Wind Exchange & Solar 21-22.3

Vaasa Gas Exchange 23.3

www.energyweek.fi

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us