Ny terminal i Vasa

12/8/2016

Backman-Trummers nya godsterminal, som togs i bruk i september, är den senaste länken i kedjan av investeringar som ökar konkurrenskraften hos Kvarken Ports Vasa. Andra betydande investeringar är införskaffandet av två mobila kranar med 100 tons lyftkapacitet vardera, förstärkningen av Vasklotbron samt upprustningen av järnvägsspåret.


Terminalen är en ”short sea-terminal”, som kommer att betjäna fartyg som går på trafik till hamnar i Europa. Investeringen stöder därmed Kvarken Ports målsättning att främja etableringen av en regelbunden linjetrafik till kontinenten. Den nya terminalen är 3300 kvadratmeter till ytan och byggd så att den kan användas mångsidigt i enlighet med marknadsläget. ”För oss är det av största betydelse att hamnens mycket positiva utveckling fortsätter och vi vill med den nya terminalen bidra till att verksamheten i hamnen blir ännu mångsidigare. Det faktum att terminalen redan efter de första veckorna varit fullbelagd påvisar potentialen för hamnen i Vasa”, säger Bernt Björkholm, direktör för transport- och speditionsverksamheten vid Backman-Trummer.

Kvarken Ports har gjort ett långt avtal gällande markhyran för terminalen och ser mycket positivt på Backman-Trummers nybygge. ”Vi är mycket nöjda över att Backman-Trummer investerar i hamnen i Vasa. Den nya terminalen stöder hamnens utveckling och möjliggör ännu bättre import- och exportmöjligheter för regionens industri. I och med den nya terminalen stiger servicenivån i hamnen ytterligare och vi är ett steg närmare etableringen av en regelbunden linjetrafik till Europa”, konstaterar Matti Esko, VD för Kvarken Ports Ltd.


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us