fördubblad krankapacitet för containers

6/21/2016

Vi har investerat 27 miljoner kronor i en ny mobil kran, som tagits i bruk i juni. Den nya kranen är av modellen Terex Gottwald GHMK 6507 och har en lyftkapacitet på 125 ton. 

Kvarken Ports Umeå har nu två mobila kranar anpassade för containerhantering med en lyftkapacitet på 125 respektive 100 ton. Detta resulterar i en snabbare och effektivare hantering samt möjliggör i speciella fall samlyft upp till 225 ton. Den nya kranen har varit i bruk i två veckor och allt har gått enligt planerna. ”Vi är mycket nöjda med nyförvärvet, jämfört med vår Gottwald 6407 är den nya något snabbare, lyfter 25 % mer och har lägre ljudnivå. Kranen är dieselelektrisk men har förberetts för framtida eldrift. Vi säkrar upp själva lastnings- och lossningsprocessen i och med att vi nu har två kranar samtidigt som vi fördubblar antalet lyft per timme”, berättar trafikchef Stefan Rehn.

”Vi är mycket glada över den respons vi fått från Kvarken Ports, nu när vi ökar containervolymerna från Umeå. Den nya kranen är nödvändig för att vi med hög effektivitet ska kunna hantera inkommande fartyg med större kapacitet, för att säkerställa kortare hamntid för fartygen”, säger Margaretha Gustafsson, terminalchef för SCA Logistics i Umeå.

Containervolymerna i Umeå har ökat kraftigt, under 2015 nåddes det nya rekordet 25 000 TEU och vi förbereder oss på en fördubbling inom några år. ”Vi ser en stor potential i projektlaster och ökad containertrafik och vill med denna investering erbjuda effektiva logistiklösningar för regionens näringsliv”, konstaterar VD Matti Esko.


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us