ETT FINT FÖRSTA VERKSAMHETSÅR

4/18/2016

Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag, Kvarken Ports Ltd, gjorde under sitt första verksamhetsår ett gott resultat både ekonomiskt och volymmässigt.

”Målsättningen för det första verksamhetsåret var att integrera två separata hamnar och två olika verksamhetskulturer till en enhet. Vi lyckades bra med denna målsättning. Vi satsade dessutom under det första verksamhetsåret stort på synlighet och på att lyfta fram vårt unika hamnkoncept”, berättar VD Matti Esko.

Kvarken Ports godstrafik var 3,4 miljoner ton år 2015.

I Umeå steg godsvolymerna en aning för traditionella varuslag, såsom export av papper och import av olja. Den kraftigaste ökningen kom från containertrafiken, som steg med 15 procent och nådde det nya rekordet 25 000 TEU. För att stöda utvecklingen av containertrafiken har företaget beställt en ny mobil kran med 125 tons lyftkapacitet. Kranen levereras till Umeå i maj 2016. Kvarken Ports har även påbörjat en strategisk planering av containerhanteringsområdet och containerkajen.

I Vasa minskade godsmängden på grund av den minskade importen av kol. Det är frågan om en bestående strukturell förändring vilket betyder att en ökning i övriga varuslag är viktigt för Vasa. ”Vi ser en stor potential i projektlaster och i en ökning av transporter från den regionala exportindustrin och energiklustret”, säger Markus Rönnblom, försäljnings- och marknadsföringschef på Kvarken Ports.

Färjeförbindelsen som trafikeras av Wasaline visade en fortsatt positiv utveckling för både frakt- och passagerarvolymer. Under år 2015 reste 168 557 passagerare mellan Umeå och Vasa och den totala godsmängden blev 276 641 ton. Kvarken Ports fortsätter att under år 2016 arbeta för en strategisk utveckling av färjetrafiken inom projektet Midway Alignment ot the Bothnian Corridor.

Kvarken Ports omsättning var 75,8 miljoner kronor under år 2015. Rörelsevinsten var större än budgeterat tack vare omfattande synergifördelar och andra besparingar. ”Kvarken Ports första verksamhetsår påvisade de konkreta fördelarna med sammanslagningen, såväl volymmässigt som ekonomiskt”, konstaterar VD Matti Esko.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us