ny försäljnings- och Marknadsföringschef

2/16/2016

Markus Rönnblom har utnämnts till försäljnings- och marknadsföringschef för Kvarken Ports Ltd fr.o.m. 1.1.2016.

Rönnblom har tidigare arbetat med försäljning och operativa uppgifter inom logistiken på bland annat DHL, Silja Line och VASEK.

Försäljnings- och marknadsföringschefen ansvarar för hamnbolagets försäljning och marknadsföring, för upprätthållandet av nya och existerande kundrelationer samt för utvecklandet av nya affärskoncept i både Finland och Sverige.

Markus kontaktuppgifter är:

Telefon: +358 (0) 440 987 415

Epost: markus.ronnblom@kvarkenports.com


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us