Flaggan i topp för gränsöverskridande samarbete

2/16/2016

Kvarkenrådet hissade med stolthet både finska och svenska flaggan utanför Kvarkenrådets kontor i Bockska hörnet i Vasa idag. Midway Alignment nådde en viktig milstolpe i om att finska regeringens finanspolitiska ministerutskott i sista stund beslöt att skicka projektansökan vidare till behandling till EU.

– Vi är enormt stolta över detta gränsöverskridande arbete och att vi tillsammans uppnått denna milstolpe. Vi har lyckats sy ihop en finansieringslösning som Kvarkenregionen klarar av och som både finska och svenska staten kunde godkänna. Jag är extra glad över det långsiktiga lagarbete mellan tjänstemän, näringslivet och politiker över land- och partigränserna som ligger bakom, säger Joakim Strand fullmäktigeordförande för Vasa stad, riksdagsledamot och styrelseordförande för såväl Kvarkenrådet som Österbottens förbund.

Hela nyheten på Midway Alignments webbplats


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us