design klar för ny Kvarkenfärja

4/16/2015

Sedan i augusti 2014 har Wärtsilä genomfört en inledande fartygsdesign för projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor, ett projekt för ny transportlösning över Kvarken. Hamnarna i Umeå och Vasa är projektpartners.  

Konceptet, som är resultatet av den första fasen i fartygsdesignsprocessen, en så kallad ”initial design” har nu publicerats. Arbetet omfattar det blivande fartygets huvudlinjer och utrymmen för alla funktioner som fartyget kommer att förses med. Med utgångspunkt i detta koncept övergår arbetet med fartygsdesignen nu till ett mer detaljerat skede i form av en så kallad ”Basic design”. I nästa fas ska byggnationen av fartyget upphandlas och den slutgiltiga designen genomförs sedan i samarbete med det skeppsvarv som får uppdraget att bygga fartyget.

På Wärtsilä leder projektchef Tuomas Linna designteamet för fartyget som är avsett för trafiken över Kvarken. Designteamet verkar i nära samarbete med det kundteam som projektet Midway Alignment har sammanställt för att driva det dagliga designarbetet. I gruppen ingår representanter för rederiet Wasaline tillsammans med expertis från fartygsdesignföretagen Foreship och SSPA. Sammanhållande för det dagliga arbetet i kundteamet är konsulten Torvald Hvistendahl, Naval Architect på SSPA.

Läs mer på projektets webbplats

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us