Nu har vi startat

1/2/2015

Igår, 1 januari 2015, gick startskottet för nya Kvarkenhamnar AB - ett gemensamt bolag för hamnarna i Umeå och Vasa. Bolaget kommer att marknadsföras under namnet Kvarken Ports Ltd. Den utökade samverkan ska bidra till att effektivisera och stärka affärsutvecklingen för hamnarna och stärka transportstråken i regionen.

“Jag ser fram emot starten av Kvarken Ports”, säger Matti Esko, företagets VD. “Vi kommer att starta en helt ny era inom det logistiska samarbetet i Kvarkenregionen genom att erbjuda ett joint venture som ska stödja en den ökande gods- och passagerarvolymen i Vasa- och Umeåregionen. Vårt mål är att ständigt utveckla hamnanläggningarna, förbättra vår service och stärka vårt samarbete med alla intressenter inom logistik i Kvarkenregionen”, fortsätter Esko.

Samarbete som burit frukt

Umeå och Vasa har en lång tradition av samarbeten över Kvarken och de goda relationerna resulterade 2012 i inköpet av en ny färja i det gemensamt ägda bolaget NLC Ferry AB/Oy. Nu knyts länderna ihop ytterligare genom nya Kvarken Ports. Esko är imponerad över viljan och det stora engagemanget hos medverkande parter och hur snabbt de båda länderna har kommit överens.

“Att starta upp det här gemensamma hamnbolaget har varit en stor utmaning och en sporre för all involverad personal från städerna och hamnarna i Umeå och Vasa. Alla kan vara stolta över att ha lyckats etablera ett samarbete i den här omfattningen på så kort tid. ”

Starkt lag ska leda bolaget

Matti Esko har internationell erfarenhet från den privata hamn- och transportsektorn och kommer närmast från Euroports Finland Oy AB. Även i styrelsen finns företagsledare och experter med gedigen branschbakgrund. Lennart Petterson, vice VD för Malmö - Copenhagen Port, det första landsöverskridande hamnbolaget, är en av ledamöterna. Riitta Björkenheim, logistikexpert från Vasek är en annan. Bland politikerna återfinns bl.a. Joakim Strand, Vasas stadsfullmäktigeordförande och Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande i Umeå (S) m.fl.

Så blir den nya organisationen

Kvarken Ports kommer att ägas gemensamt av Vasa Stad och Umeå Kommunföretag AB. Nuvarande hamnpersonal i Umeå och Vasa Hamn, cirka 30 personer, får sina anställningar överförda till det nya bolaget.

Umeå Hamn AB finns kvar men får en ny roll och kvarstår endast som ägare av hamnens fasta anläggningar, kajer, järnvägsspår med mera och blir efter årsskiftet ett dotterbolag till kommunala bolaget INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Vasa stad kommer att äga anläggningarna i Vasa Hamn.

För mer information, kontakta: Matti Esko, VD, tel: +358 40 580 1860

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us