Welcome to the ports
of Umeå and Vaasa

Kvarken Ports

Kvarken Ports är ett nytt gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa. Samarbetet ska bidra till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna.

Mer om Kvarken Ports

Aktuellt

  • Första leveransen till Finlands största vindkraftspark
    2017-05-23 Idag inleddes lossningen av komponenter för vindkraftsparken i Ömossa. M/v Amke var lastad med rör, ...

    Läs mer
  • Kvarkenregionen väl representerat på Transport Logistic-mässan
    2017-05-23 Kvarken Ports , Wasaline , NLC Vaasa och projektet E12 Atlantica Transport ställer ut med en gemensam ...

    Läs mer

Våra Hamnar

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och närhet till både motorväg och järnväg.

OM VASA HAMN

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. 2,3 miljoner ton gods hanteras årligen.

Fartygsanmälan


OM UMEÅ HAMN

Vårt mål är att ständigt utveckla hamnarna, förbättra vår service och stärka samarbetet med alla intressenter i Kvarkenregionen.

Matti Esko, VD

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us