Kvarken Ports är Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag. Samarbetet ska bidra till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna.

Mer om Kvarken Ports

Våra Hamnar

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och närhet till både motorväg och järnväg.OM VASA HAMN

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. 2,3 miljoner ton gods hanteras årligen.OM UMEÅ HAMN

HAMNHANDBOK

Vår målsättning är att ständigt utveckla hamnarna, förbättra vår service och stärka samarbetet med alla intressenter i Kvarkenregionen.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us